Febrilne konvulzije

Piše dr. med. Ines Tizaj

Febrilne konvulzije su epileptički napadi koji se javljaju kod djece sa povišenom tjelesnom temperaturom najčešće u dobi od 6 mjeseci do 6 godina, a isti nisu uzrokovani akutnom intakranijskom (moždanom) infekcijom.
Uzrok i patogeneza nisu sasvim razješnjeni, no febrilne konvulzije su nasljedne, nešto češće kod dječaka i uz virusne infekcije. Relativno su česte u pedijatriskoj praksi.

Klinička slika je vrlo dramatična. Najčešće se javljaju u u obliku toničko-kloničkih konvulzija (grčenje cijelog tijela) sa gubitkom svijesti. Starija djeca se napada ne sjećaju – amnezija za napad, dijete je modro, disanje je grčevito uz krkljanje, a prisutna je i pjena na ustima. Tonus sfinktera je slabiji, pa dolazi do pražnjenja mokraćnog mjehura i crijeva. Česte su duge apnoične pauze, odnosno dijete ne diše; pa roditelji misle da ono umire i u takvom strahu odlaze liječniku. Konvulzije obično nastaju u prvom porastu temperature, ponekad i prije nego roditelj primijeti povišenu tjelesnu temperaturu.
Standardna podjela febrilnih konvulzija je na:
1. Jednostavne febrilne konvulzije su one koje zadovoljavaju sve nabrojene kriterije, tj. ako:
ako se pojave u dobi između 1. i 4. godine
– se jave s najviše 2 napadaja
– napad traje do 20 minuta
– napad je grand-mal tipa (zahvaća cijelo tijelo)
– normalan neurološki status prije i i poslije napada
– uredan EEG nalaz
2. Složene febrilne konvulzije su one koje imaju barem jednu od navedenih obilježja, tj. ako:
– se jave već u prvoj ili poslije 4.godine života
– se jave 3 ili više napada
– napad traje duže od 20 minuta
– napad je parcijalnog tipa (gubitak svijesti, prestanak disanja, okret očiju, sa ili bez grčenja ili mlohavosti dijela tijela, nekontroliranog mokrenja, mljackanja…)
– postoji abormalan neurološki status prije ili poslije napada
– abnormalan nalaz EEG-a

Liječenje febrilnih konvulzija
Dijete je u napadu potrebno položiti na bok i ne treba mu nasilno otvarati usta u strahu da se ne uguši. Od iznimne je važnosti sniziti temperaturu te ga odvesti liječniku koji će ordinirati diazepam intravenski ili u obliku mikroklizme, odnosno fenobarbiron (antiepileptik intramuskularno).
Profilaksa, odnosno sprečavanja nastanka febrilnih konvulzija može biti:
– akutna, provodi se kada dijete dođe liječniku a napad je već prošao
kronična intermitentna, samo u trenu pojave nove epizode povišene tjelesne temperature kod djeteta koje je u ranijoj anamnezi imalo jedan ili više napada; u tom slučaju kod kuće roditelji imaju mikroklizmu diazepama koju sami
primjenjuju
– kronična kontinuirana, koja se provodi trajno svaki dan obično do kraja 4.godine, a u slučaju da je dijete imalo složene konvulzije.

Prognoza jednostavnih febrilnih konvulzija je dobra, dok složene ipak nose veći rizik za razvoj epilepsije u kasnijoj dobi. Recidiviraju u oko 25% djece u prvoj godini i  u 35% u trogodišnjem razdoblju od prvog napada.

Dragi roditelji, iako je klinička slika poprilično dramatična, konvulzije u većini slučajeva prođu kroz nekoliko minuta. Ostanite prisebni, okrenite dijete na bok, započnite sa snižavanjem temperatute i krenite liječniku.

This entry was posted in riječ stručnjaka, Zdravlje. Bookmark the permalink.