Tag: što beba može piti

Dječja prehrana ( od prvog obroka do školske užine )

Prim. dr. med. Jasminka Komnenović

Naklada Nika, Zagreb, 2006.; meki uvez meke stranice ( br. str. 123 )

Poznata je stvar kako se dobre prehrambene navike stječu u najranijoj životnoj dobi. Na roditeljima je da u ranom djetinstvu stvorimo djetetu zdrave navike. O nama ovisi način na koji će dijete početi s prehranom. Hrana koju svakodnevno nudimo za obiteljskim stolom temelj je kasnijih djetetovih navika. Dobre prehrambene navike olakšavaju svakodnevnu brigu oko pripremanja obroka a dijete postaje zdravije i sretnije.

Pomoć nudi ovaj priručnik za roditelje o prehrani i načinu prehrane vašeg djeteta. Odlična knjižica koja obuhvaća upute o pripemanju hrane za svaku djetetovu dob posebno.  Priručnik sadrži korisne informacije o namirnicama, o njihovim prehrambenim vrijednostima, uputama o tome koju namirnicu uvoditi u koje životno doba djeteta i naravno svim vrijednim sastojcima (vitaminima, mineralima, vlaknima ) koje pojedine namirnice sadrže.

Više

Rubrika knjige o odgoju, Odgoj | Tag , , , , , , , , | Comments Off on Dječja prehrana ( od prvog obroka do školske užine )