Tag: prema shemi

Mikado

Štapići od drveta koji se podižu s poda na način da se podigne samo jedan štapić dok ostali moraju ostati nepomaknuti. Na početku igre jedan od igrača prosuje sve štapića na pod. Zatim svi igrači naizmjence sakupljaju štapiće sve dok uspiju podignuti ih ne pomaknuvši ostale. Tada je red na slijedećem igraču. Igra traje dok se svi štapići ne pokupe. Štapići se zatim zbrajaju i prema shemi koja je priložena uz igru određuje se broj bodova za svaki pojedini štapić, već ovisno o boji i šarama koje su na njima nacrtane.

Više

Rubrika Igraonica | Tag , , , , , | Comments Off on Mikado