Pahuljice padajte, padaj padaj snježiću…

PAHULJICE PADAJTE

P. Stupel;  L. Minerva

Pahuljice padajte meke i guste,

na široke ceste u stazice puste.

Jer već se bliži onaj čas

kad nama doć’ će djedo mraz.

Osvijetlite, zvijezdice, putove, drume,

osvijetlite kućice, polja i šume.

Jer već se bliži onaj čas

kad nama doć’ će djedo Mraz.

Vi, dječice, pjevajte veselu pjesmu,

a svijeće na boru nek’ radosno bljesnu.

Jer već se bliži onaj čas

kad nama doć’ će djedo Mraz.

🙂      🙂      🙂      🙂      🙂      🙂      🙂      🙂

PADAJ, PADAJ SNJEŽIĆU

D. Basrak

Padaj, padaj, snježiću,

vrti se u letu

samo nemoj nosić moj uzeti za metu.

Padaj, padaj, snježiću,

bešumno se kreći

kapu složi bijelom snješku

da bude još veći.

🙂      🙂      🙂      🙂      🙂      🙂

SNJEGOVIĆ

Lj. Kuntarić

Čim padne prvi snijeg,

ja jurim već niz brijeg.

Snjegovića pravim,

zimu s njim slavim.

Od mrkve ima nos,

uz to je i bos.

On ima pogled mrk,

od suhe trave brk.

Gle kako se diči,

kome on to sliči?

Zar nije krasan baš,

taj snjegović naš?

🙂      🙂      🙂      🙂      🙂      🙂

PRVI SNIJEG

Lj. Marić

Sve je bijelo, sve je bijelo,

grad i selo, polje gaj.

Cijelog dana, veče cijelo,

svud se blista bijeli sjaj.

Bijela breza, bijela staza,

bijela zvijezda, bijeli svijet,

bijela brada djeda Mraza,

pahulja svud bijeli let.

Sve je bijelo, sve je bijelo,

bijela rijeka, bijeli brijeg.

Cijelog dana, veče cijelo,

tiho sipi, sipi snijeg.

Bijela breza, bijela staza,

bijela zvijezda, bijeli svijet,

bijela brada djeda Mraza,

pahulja svud bijeli let.

Objavljeno u rubrici dječje pjesme i brojalice | Tag članka: , , . Označi link.